Preventieve hulp door team Pre-Care

Preventieve hulp door team Pre-Care

Binnen de afdeling Collection van Interbank is een nieuw team geïntroduceerd. Het team Pre-Care heeft als doel om uw klanten te helpen die nog geen of een minimale betaalachterstand hebben, maar wel die een serieus financieel probleem hebben of verwachten.
Raakt uw klant zijn baan kwijt? Heeft hij een financiële tegenvaller of gaat hij scheiden? In zulke gevallen probeert Pre-Care een passende afspraak met de klant te maken om te voorkomen dat de situatie escaleert. Dit team kan onder andere de volgende oplossingen aanbieden:

• een kortlopende betaalregeling (bijvoorbeeld bij tijdelijke daling van inkomen)
• een structurele betalingsafspraak (bijvoorbeeld bij 100% arbeidsongeschiktheid)
• een verlaging van de maandtermijn (binnen de reguliere voorwaarden)
• een tijdelijke rentestop (in dit geval ook tijdelijke provisiestop)

Hulp bij financiële problemen

Met deze oplossingen kan Pre-Care voorkomen dat veel klanten zich genoodzaakt voelen om zich te melden voor schuldhulpverlening. Het team Pre-Care zal eerst onderzoeken of uw klant in aanmerking komt voor regelingen die buiten de reguliere voorwaarden vallen. Om vast te kunnen stellen of een situatie echt problematisch is, heeft het team Pre-Care informatie nodig. Daarom zal uw klant informatie moeten geven over zijn inkomsten, uitgaven en schulden.
Hebt u klanten die een serieus financieel probleem hebben? Neem dan in een vroeg stadium contact met ons op zodat wij de medewerkers van Pre-Care kunnen informeren. Dan is de kans groter dat we bij financiële problemen kunnen helpen en voorkomen dat de situatie erger wordt.

Wijziging kredietovereenkomst Doorlopend Krediet bij incasso maandtermijn

Binnenkort gaat Interbank over op het gebruik van een nieuw informatiesysteem voor klantgegevens, producten en betalingsverkeer. Door de overgang naar dit nieuwe informatiesysteem wordt bij het Doorlopend Krediet een andere vervaldatum gehanteerd. Voortaan is de vervaldatum gelijk aan de incassodatum. De vervaldatum is de datum waarop de maandtermijn uiterlijk bij Interbank binnen moet zijn. De nieuwe (standaard) incassodatum wordt de laatste werkdag van elke maand. Hierdoor weet uw klant exact wanneer en welk bedrag er maandelijks van zijn rekening wordt afgeschreven en komt hij niet voor verrassingen te staan. Op het SEPA-machtigingsformulier is een keuzemogelijkheid voor het kiezen van een andere incassodatum.