Renteverlaging Interbank

Renteverlaging bij Interbank

Interbank heeft aangekondigd per 1 september een renteverlaging door te voeren voor UITSLUITEND bestaande klanten met een doorlopend krediet.
Omdat voor een groot aantal klanten het kredietrisico is gedaald, wordt voor alle labels, Interbank, De Nederlandse Voorschotbank en Intermediaire Voorschotbank deze verlaging doorgevoerd. Dat geldt niet voor nieuwe kredietaanvragen, omdat voor de nieuwe instroom het kredietrisico niet gedaald is en deze rentepercentages veelal al een lager renteniveau hebben.
Voor alle betreffende klanten zal de maandtermijn gelijk blijven, echter door de renteverlaging is de afloscomponent groter, waardoor men meer gaat aflossen.

Kijk op www.interbank.nl voor meer informatie.