Bezit u een eigen huis? Dan kunt u gebruik maken van een WOZ Krediet.

Heeft u ook bericht gehad over de nieuwe WOZ-waarde van uw woning? Met alle financiële gevolgen van dien? Geen nood, want een hogere WOZ-waarde betekent ook dat uw huis meer waard is geworden. Deze overwaarde kunt u nu verzilveren door gebruik te maken van het WOZ-krediet en te profiteren van een zeer scherpe rente! U hoeft daarvoor niet naar de notaris en ook taxatiekosten blijven u bespaard. Dat is het mooie van het WOZ-krediet.

Wat is nu eigenlijk een WOZ Krediet?

WOZ staat letterlijk voor wet Waardering Onroerende Zaken. Onroerende zaken zijn dingen die niet verplaatst kunnen worden, zoals een stuk grond of een huis. Bij de WOZ wordt door de verschillende gemeenten een schatting gemaakt van de waarde van bijvoorbeeld uw huis. Hiervoor wordt niet noodzakelijkerwijs uw eigen woning getaxeerd, maar dit kan ook een schatting zijn van vergelijkbare huizen in uw buurt/omgeving. De WOZ waarde wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om de onroerende zaakbelastingen te bepalen. U hoeft dus niet naar de notaris of een taxatierapport op te laten maken. Hiernaast is het ook mogelijk om op grond van deze WOZ waarde een WOZ krediet aan te vragen.

Dit krediet kan alleen aangevraagd worden indien u in het bezit bent van onroerend goed. Verder is een WOZ krediet eigenlijk hetzelfde als een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. Voordeel is echter wel dat de rente van een WOZ krediet vaak veel lager ligt dan voor een doorlopend krediet of persoonlijke lening omdat de kredietverstrekkers minder risico lopen, u bent immers eigenaar van het onroerend goed. Daarnaast staat het u vrij te doen wat u wilt met het WOZ krediet, of u dit nu wilt aanwenden voor het verbeteren van de woning, of wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe auto wilt kopen, dit maakt niet uit.  De WOZ waarde van uw onroerend goed bepaalde voorheen voor welk krediet u in aanmerking komt maar dit geldt dit niet meer bij alle banken en hoeft u dus geen overwaarde te hebben. Woningen in het buitenland tellen niet mee voor het WOZ krediet.

Maximaal krediet

Voorheen werd het maximale WOZ krediet bij alle banken als volgt berekend; 150% van de WOZ waarde van uw onroerend goed, min de nog lopende hypotheek. Dit is de hoogte van uw kredietlimiet. Een belangrijke voorwaarde voor een WOZ krediet was dus wel dat er overwaarde in de woning moet zijn. De waarde van de woning of de hypotheekschuld is nu niet meer bij alle banken van belang en kan dus in principe iedereen met een eigen woning een WOZ krediet aanvragen. Ook wordt er gekeken naar uw financiële situatie op het moment van afsluiten, en u kunt een WOZ krediet niet afsluiten zonder BKR toetsing, voor een WOZ krediet vindt altijd een BKR toetsing plaats en tevens een toetsing bij het Kadaster.

Vaak wordt bij het afsluiten van een WOZ doorlopend krediet afgesproken dat u minimaal1% van het uitstaande saldo of de kredietlimiet aflost per maand. Tussentijds kunt u het afgeloste bedrag ook weer opnemen, net als bij het doorlopend krediet. Meestal kan dit tot een leeftijd van 60 jaar, daarna wil de kredietverstrekker dat u de lening geleidelijk gaat aflossen. Bij een WOZ persoonlijke bepaalt u vooraf de looptijd en de maandtermijn van de lening en weet u dus exact waar u aan toe bent.

Rente

De rente op een WOZ doorlopend krediet of WOZ persoonlijke lening is meestal lager dan op een “gewoon”doorlopend krediet of persoonlijke lening. Dit komt omdat de bank de woning als een soort zekerheid heeft en daarom is de rente op een WOZ krediet lager. U hoeft hiervoor overigens niet naar de notaris. Mocht u bijvoorbeeld niet aan uw betalingsverplichtingen kunnen voldoen, dan kan de bank waar uw WOZ krediet is afgesloten, een 2e hypotheek vestigen op uw woning. Door deze ” zekerheid” is de rente op een WOZ krediet lager.

Andere kenmerken

Wat zijn de verdere kenmerken van een een WOZ doorlopend krediet krediet: De rente is variabel, u betaalt géén notariskosten en u hoeft geen taxatierapport op te laten maken. Daarnaast is uw eigen huis of ander onroerend goed tevens een “onderpand” voor de bank waar u uw WOZ krediet heeft afgesloten. Bij een WOZ persoonlijke lening heeft u een vaste rente, een vaste maandtermijn en een vaste looptijd gedurende minimaal 60 maanden.Na deze 60 maanden wordt de rente herzien.

 

De belangrijkste voordelen 

  • Zeer voordelig rentetarief
  • Een taxatierapport is niet nodig, opgave van de WOZ-waarde is voldoende
  • Geen notariskosten
  • Binnen enkele dagen beschikt u over het geld
  • U heeft geen bestedingsverplichting aan de eigen woning

 

geldlenenkostgeld